Om Klubben

I SKF:s tegelbyggnad och gamla fabrikslokaler i Göteborg utvecklas en modern handelsplats med bevarad industrikaraktär. Här kommer en rad olika verksamheter att samverka i handelskvarteret Nya Kulan och självklart kommer Nordic Wellness att vara där.